top of page
Portret boer

Toon, Gelderland, Nederland

“FarmOn heeft me geholpen te bepalen welk bodembedekkingsgewas zinvol was in mijn vruchtwisseling op onze regeneratieve velden. Dit was een belangrijke stap in de richting van onze regeneratieve implementatie.

 

Ik weet dat ik bij eventuele verdere operationele uitdagingen een beroep kan doen op de FarmOn-service.”

Uitdaging

Context

Toon en zijn familie boeren op conventionele wijze in Gelderland, Nederland. Meer recentelijk zijn ze begonnen te experimenteren met enkele regeneratieve benaderingen. Ze omvatten vruchtwisseling, weinig bewerking en geen gebruik van pesticiden. Ze vinden het financieel interessant en het heeft tot veel opwindende creativiteit geleid en hun aanpak heroverwogen.

Doel

Het doel van Toon was om grij bonen regeneratief en slaan koolstof op in de bodem.

Uitdaging

Vorig jaar voerden ze een experiment uit op één hectare van de 50 henzzijn boerderij. Dit jaar zijn ze uitgebreid naar twee.

De totale investering die voor dit experiment nodig was, was zeer hoog. Daarom wilde Toon absoluut een second opinion, en de meeste boeren om hem heen boeren conventioneel.

Deze dekkingsgewas moest aan veel beperkingen voldoen:

  • Voldoende biomassa produceren om na mei een mulchlaag te creëren voor het zaaien van de bonen

  • Geen ploegen vereist

  • De winter overleven Ik heb Japanse haver geprobeerd, maar stierf door vroege vorst in de winter

  • Het zaaien in het volgende seizoen moet mogelijk zijn zonder dat de bodemtemperatuur te laag is

Nederlands landschap
Nederlands landschap met boom op de voorgrond
Selfie met boerderij op de achtergrond

Oplossing

FarmOn adviseerde om winterrogge te telen, evenals een bijteeltmix. Dit werd gesuggereerd omdat de maand mei bijzonder droog was in Nederland. De mulch helpt bij het vasthouden van onkruid en vocht, en dus bij het ontkiemen.

Dit heeft Toon en zijn gezin geholpen ervoor te zorgen dat koolstof werd opgeslagen en dat zijn kopers erop konden vertrouwen dat de goederen regeneratief werden geproduceerd.

Staat u voor soortgelijke uitdagingen?

Neem contact op als u een boer bent of werkt met boeren die met een soortgelijk operationeel probleem worden geconfronteerd in de transitie naar regeneratieve landbouw.

Probeer nu onze Regeneratieve Hotline en stel vandaag nog uw vraag.

Op het bureaublad?

 

Scan de QR-code met uw telefoon.

WhatsApp QR-code
bottom of page